Město Kutná Hora i nadále usiluje o zachování akutní péče v kutnohorské nemocnici

Jak jsme informovali na webových stránkách Kutnohorských listů 13. prosince, vedení kutnohorské radnice nepřistoupilo na předložený návrh změny koncepce zdravotní péče Nemocnice Kutná Hora, zpracovaném ředitelem Oblastní nemocnice Kolín, pod níž kutnohorská nemocnice spadá. Nesouhlasné stanovisko také potvrdilo Zastupitelstvo města Kutné Hory (více na webových stránkách Kutnohorských listů ze dne 20. prosince). Následně proběhla jednání se zástupci kraje a jeho výsledkem je předložené stanovisko, zveřejněné na www.kr-stredocesky.cz:

Radní Středočeského kraje se svém prvním zasedání v novém roce zabývali situací v nemocnici Kutná Hora. Rada kraje vzala na vědomí zprávu o smluvních vztazích mezi městem Kutná Hora a Středočeským krajem a pověřila ředitele kolínské nemocnice k předložení strategie rozvoje nemocnice, která bude odpovídat obsahu uzavřených smluv do konce měsíce ledna. „Rada zároveň pověřila JUDr. Roberta Bezděka, CSc., radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, založením pracovní skupiny, která se bude situací v Kutné Hoře zabývat. Konkrétní složení pracovní skupiny bude Radě předloženo na jejím dalším jednání 14. ledna 2019,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Nová pracovní skupina bude složena ze zástupců Středočeského kraje, města Kutná Hora, Oblastní nemocnice Kolín, a. s., a zdravotních pojišťoven. „Vznik skupiny předpokládám v co nejbližší době. Její zástupci se budou zabývat nejen majetkovými záležitostmi, dodatky smluv k již uzavřeným smlouvám mezi městem a krajem, ale především návrhem budoucího rozvoje kutnohorské nemocnice, který bude odpovídat dodržení uzavřených smluv v oblasti zachování rozsahu poskytované zdravotní péče. Takto zpracovanou strategii ředitelem kolínské nemocnice, by měla projednávat Rada kraje v prvním týdnu v měsíci únoru,“ upřesnil radní JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011). Skupina by měla mít cca osm členů. JUDr. Bezděk také zopakoval, že zájmem Středočeského kraje je nepřijmout žádné rozhodnutí, které by poškozovalo zájmy obyvatel kutnohorského regionu.

Závěry nově založené pracovní komise k restrukturalizaci zdravotní péče v kutnohorské nemocnici budou poté předloženy ke schválení Radě Středočeského kraje, krajskému zastupitelstvu i zastupitelstvu Města Kutná Hora.

Zavřít menu