Rada města doporučuje zastupitelům zrušit výběrové řízení na prodej malínské školy a připravit nové podmínky ve spolupráci s městským architektem

Výběrové řízení na prodej bývalé základní školy v Malíně kutnohorští radní 9. září doporučili zastupitelům zrušit. „Důvodem je šest neúspěšných pokusů ve výběrových řízeních bez jediného přihlášeného zájemce, přestože prohlídek se vždy někdo zúčastnil. Za zastupitelstvem schválených podmínek výběrového řízení a požadované minimální ceny nikomu z nich nevycházely ekonomické propočty návratnosti investice. Ve spolupráci s městským architektem proto budou navrženy nové podmínky prodeje, které před předložením zastupitelstvu projednáme s osadním výborem, majetkovou komisí a radou města,“ řekla Blanka Maternová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora  s tím, že nové výběrové řízení bude nastaveno tak, aby byl důraz kladen na záměr, který bude v souladu s požadavky osadního výboru.

„Máme zájemce, který by v objektu rád vybudoval klasické byty na standardní pronájem s parkovacími místy a parkovou úpravou okolí. Zachoval by budovu školy, architekturu. Bude to projednáno s osadním výborem,“ řekl starosta města Josef Viktora. Aby v objektu nakonec nevznikla ubytovna město podle slov starosty při prodeji zajistí smluvně tak, že bude stanoveno jasně dané využití objektu, které nebude možné změnit. „Bude to věcí právníků,“ doplnil starosta.

pra

Zavřít menu